Pozvánka


na XVII. celostátní
KONFERENCI BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
s mezinárodní účastí,

Luhačovice 7. – 10. června 2017


Motto:
Biologická psychiatrie: Inteligence umělá, či přirozená?

konferenci pořádá
Společnost pro biologickou psychiatrii
a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem


Anonym - Ledový vítr (1993 vytvořeno v rámci arteterapie Psychiatrické nemocnice Bohnice.)

Tématické okruhy

Do odborného programu konference budou zařazeny otázky mechanismů účinků psychofarmak, prevence a léčby afektivních poruch, schizofrenie, organických poruch, závislostí, úzkostných a neurotických poruch, agrese a impulzivity, zobrazovacích a diagnostických metod, sexuálních dysfunkcí a deviací, neurochemie, neurobiologie a varia.

Původní práce autorů do 40 let mohou být oceněny.
Soutěžící nechť se navíc přihlásí na adrese hosak@lfhk.cuni.cz
(kromě řádného přihlášení "Aktivní účasti").